Site menu:Stage

De Open Hof biedt de mogelijkheid aan studenten om binnen de Open Hof hun jaarstage te lopen.

Zowel voor de HBO-opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Social Work als voor de MBO-opleidingen Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener en Begeleider Specifieke Doelgroepen (MBO-3 en MBO-4) bieden wij stageplaatsen. Wij zijn gecertificeerd door SBB.
Bovenstaande stageplekken zijn voor het schooljaar 2017-2018 niet meer beschikbaar.

Daarnaast is er de mogelijkheid voor studenten van de Theologische Faculteit en de Faculteit Godsdienstwetenschappen van de RUG om een stageperiode bij de Open Hof door te brengen.