Site menu:Nalaten aan de Open Hof

Wat gebeurt er met uw vermogen na uw dood?
We stellen u geen gemakkelijke vraag. Zolang u op deze wereld bent, draagt u eraan bij dat de wereld een plek is van rechtvaardigheid, naastenliefde en menselijkheid. En als u overlijdt, wilt u iets positiefs achterlaten in deze harde wereld. Daarom wilt u iets goeds doen met uw nalatenschap, of met een deel daarvan.
U kunt bijvoorbeeld de Open Hof opnemen in uw testament.

Wat doen wij met uw nalatenschap?
Of u de Open Hof in uw testament noemt, bepaalt u helemaal zelf. Maar u wilt er zeker van zijn dat wij daar alleen die dingen mee doen waar u achter staat. We nodigen u uit om dat met ons te bespreken, maar onze uitgangspunten zijn:

De stap zetten
Wanneer u de Open Hof wilt opnemen in uw testament, moet u dat laten vastleggen bij de notaris. Die zal u vertellen dat een goed doel zoals de Open Hof is vrijgesteld van successierechten. Dit betekent dat uw schenking voor de volle honderd procent ten goede komt aan ons werk voor dak- en thuislozen.

Wilt u meer informatie?
U bent van harte welkom om bij ons langs te komen voor een gesprek. Belt u ons om een afspraak te maken.
Informatie over erfenissen in het algemeen vindt u onder andere op www.notaris.nl.