Site menu:
Missie en Visie

De Open Hof is 1977 gesticht door de Groninger kerken als diaconaal-pastoraal centrum. Van daaruit is zij gegroeid naar een plaats van ontmoeting waar de christelijke waarden 'gerechtigheid' en 'barmhartigheid' leidend zijn. De Open Hof weet zich gedragen door de deelnemende kerken. Vrijwilligers zijn de basis van de Open Hof. Zij zijn de kurk waarop de Open Hof drijft. Zij doet haar werk in de context van de stad en alle daarbij behorende relaties.
De doelgroep van de Open Hof bestaat hoofdzakelijk uit: maatschappelijk kwetsbare mensen aan de rand van de samenleving, zoals daar zijn:

Missie

Al sinds mensenheugenis zijn er mensen die niet volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. In een samenleving die steeds rijker wordt, wordt het beeld van de tweedeling alleen maar schrijnender. In een samenleving die steeds ingewikkelder en onpersoonlijker wordt, valt het niet altijd mee om je staande te houden. Zeker als je weinig geld hebt, verslaafd bent, geen dak boven je hoofd hebt, als je geen vrienden of familie hebt op wie je kunt terugvallen, of als je gevlucht bent naar ons land. Dan is het goed dat er een plaats is waar je mensen kunt ontmoeten die voor jou openstaan, die jou steunen en jou inspireren om met anderen te delen en kracht te hervinden om verder te gaan. De Open Hof wil een dergelijke plaats zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en hoop geven.

Visie

In de contacten binnen de Open Hof, tussen bezoekers en medewerkers, vertaalt zich de missie in een visie die wordt gekenmerkt door wederkerigheid, gelijkwaardigheid en de inzet voor emancipatie. In de zorg vertaalt zich dit in het bieden van hulp en warmte, voedsel, kleding, financiële ondersteuning en een veilige plaats om even onder dak te zijn. Concreet betekent dit: