Site menu:
Organisatie

De Open Hof is een Vereniging van kerken, die in de vorm van de Open Hof een oecumenisch diaconaal-pastoraal centrum in de binnenstad van Groningen in stand houden.

De Vereniging wordt gevormd door 8 Groninger kerken, te weten:

De ledenvergadering van de Open Hof, waarin een afgevaardigde zit namens de genoemde kerken, is het hoogste orgaan van de organisatie. De ledenvergadering stelt jaarlijks de begroting en de jaarrekening vast en stelt eenmaal per drie jaar een nieuw beleidsplan vast.

Lopende bestuurlijke zaken zijn gedelegeerd aan het bestuur van de Open hof, dat uit 6 personen bestaat die op persoonlijke kwaliteiten worden benoemd door de kerken.

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de Open Hof gedelegeerd aan de directeur - dhr. G. ter. Beek - , die de directie voert over de instelling.

Naast de directeur kent de Open Hof nog drie andere beroepskrachten:

Momenteel zijn er ruim 85 vrijwilligers actief in de Open Hof.