Site menu:

"De stad biedt ruimte aan iedereen.
Mensen die in een huis wonen of op straat.
Mensen met hun eigen vragen en problemen."


Algemeen

Een veilige plek
De Open Hof is een huis in de binnenstad van Groningen waar mensen terecht kunnen die buiten de samenleving staan. Een huis met een huiskamer waar ruimte is voor een gesprek, een kopje koffie, een broodmaaltijd, een luisterend oor. Een huis dat een veilige plek is voor dak- en thuislozen, druggebruikers, heroïneprostituees, alcohol- en andere verslaafden.

Kerken: De Open Hof is een oecumenisch diaconaal - pastoraal centrum. Het centrum wordt mede in stand gehouden door de Groninger kerken.

Gemeente Groningen: De gemeente Groningen steunt de Open Hof in haar werk met vrijwilligers. Ze geeft financiƫle ondersteuning voor het inkomensbeheer en de opvang van onze bezoekers.

Beleidsplan Vereniging Open Hof 2018-2021 - pdf

Jaarrekening 2018 Stichting Vrienden van de Open Hof - pdf

Privacy statement Vereniging Open Hof - pdf

Belastingvoordeel
De Stichting Vrienden van de Open Hof is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat donaties aftrekbaar kunnen zijn van uw belastbaar inkomen.