Site menu:

"De stad biedt ruimte aan iedereen.
Mensen die in een huis wonen of op straat.
Mensen met hun eigen vragen en problemen."


Algemeen

Een veilige plek
De Open Hof is een huis in de binnenstad van Groningen waar mensen terecht kunnen die buiten de samenleving staan. Een huis met een huiskamer waar ruimte is voor een gesprek, een kopje koffie, een broodmaaltijd, een luisterend oor. Een huis dat een veilige plek is voor dak- en thuislozen, druggebruikers, heroïneprostituees, alcohol- en andere verslaafden.

Kerken: De Open Hof is een oecumenisch diaconaal - pastoraal centrum. Het centrum wordt mede in stand gehouden door de Groninger kerken.

Overheid: De gemeentelijke overheid subsidieert een aantal taken van de Open Hof. Het inkomensbeheer en het vrijwilligerswerk.

Dé Spilsluizen: Dé Spilsluizen is onze nieuwsbrief voor vrijwilligers, donateurs en relaties. De tweede editie van 2013 is nu uit. In deze nieuwsbrief:
- Interview Gerhard ter Beek
- Een dubbelinterview met bezoeker Dennis en vrijwilliger Anna
- Stille genieter
- Tot nadenken: ...over 'Kiezen'
Deze editie van Dé Spilsluizen is vanaf de volgende link te downloaden: Dé Spilsluizen 2013 / 2 - pdf

Jaarverslag 2012: Het Jaarverslag 2012 van Vereniging Open Hof is beschikbaar en vanaf de volgende link te downloaden: Jaarverlag 2012 - pdf

Studieverslag Gerhard ter Beek 2012: Gerhard ter Beek, algemeen coördinator, heeft zijn studieverlof afgelopen zomer besteed aan een onderzoek naar de kracht van het vrijwilligerswerk en belangeloosheid versus professionaliteit. Zijn verslag hiervan is vanaf de volgende link te downloaden: Studieverslag 2012 - pdf