Site menu:"Het hebben van een postadres is voor dak- en thuislozen belangrijk."


Postadres

Briefadres nodig? Nieuwe aanvragen in september behandelen wij alleen op afspraak. Dus graag even bellen, dan komt u niet voor niks!

Het hebben van een postadres / briefadres is voor dak- en thuislozen belangrijk.

Niet alleen omdat men dan een adres heeft waar men zijn of haar post kan ophalen, maar ook omdat een briefadres de mogelijkheid biedt om een uitkering aan te vragen en zich te laten inschrijven voor een woning.

Voor mensen met een uitkering van de sociale dienst, kan de inschrijving alleen via de sociale dienst plaatsvinden. Zij bepalen of iemand recht heeft op een briefadres. Andere inschrijvingen zijn altijd tijdelijk en dienen na twee maanden opnieuw te worden verlengd.

Het maximale aantal briefadressen binnen de Open Hof is 150. Wanneer dat aantal is bereikt worden mensen doorverwezen naar Stichting Huis via een zogenaamd doorverwijs formulier.

Degene die ingeschreven staat moet minimaal één keer per veertien dagen zijn of haar post komen ophalen om uitschrijving te voorkomen. Uitschrijving kan namelijk consequenties hebben voor de uitkering.

Post wordt alleen verstrekt op vertoon van een identiteitsbewijs.

» Kijk voor meer informatie op gemeente.groningen.nl/briefadres-aanvragen