Site menu:"Het hebben van een postadres is voor dak- en thuislozen belangrijk."


Briefadres

Het hebben van een briefadres is voor dak- en thuislozen belangrijk.
Niet alleen omdat men dan een adres heeft waar men zijn of haar post kan ophalen, maar ook omdat een briefadres de mogelijkheid biedt om een uitkering aan te vragen en zich te laten inschrijven voor een woning.

In de stad Groningen zijn de briefadressen verdeeld op achternaam. De namen van A t/m K moeten naar de Kostergang. Namen van L t/m Z moeten naar de Open Hof.

Voor mensen met een uitkering van de sociale dienst of die geen inkomen hebben, kan de inschrijving alleen via de sociale dienst plaatsvinden. Zij bepalen of iemand recht heeft op een briefadres.

Mensen met een andere inkomstenbron, met namen van L t/m Z moeten zich eerst bij de Open Hof melden. Vervolgens zij doorgestuurd naar de dienst Burgerzaken van de gemeente Groningen De gemeente Groningen bepaald of iemand recht heeft op een briefadres.

Degene die ingeschreven staat moet minimaal één keer per veertien dagen zijn of haar post komen ophalen om uitschrijving te voorkomen. Uitschrijving kan consequenties hebben voor de uitkering.

Post wordt alleen verstrekt op vertoon van een geldig identiteitsbewijs.

Het aanvragen van een briefadres gaat via de sociale dienst. Je kunt terecht op het inloopspreekuur, van maandag en vrijdag tussen 09:00- 11:00, bij de Sociale dienst aan het Harm Buiterplein in Groningen.

Voor het laten registreren bij de gemeente Groningen, dienst Burgerzaken, is er een inloopspreekuur aan de Kreupelstraat in Groningen, op dinsdag en donderdag tussen 09:00 en 11:00.

» Kijk voor meer informatie op gemeente.groningen.nl/briefadres-aanvragen