Site menu:"Pastoraat en diaconaat zijn kerntaken
in het werk van de Open Hof"


Pastoraat en diaconaat

Pastoraat en diaconaat zijn kerntaken in het werk van de Open Hof. Voor een belangrijk deel speelt zich dat af binnen de muren van de Open Hof, maar de Open Hof treedt daarmee ook naar buiten.

Pastorale contacten
De individuele pastorale contacten worden onderhouden door de pastor. Deze heeft vanuit de Open Hof een outreachende functie. Zij legt de contacten, naast haar werk in de huiskamer van de Open Hof, ook binnen andere instellingen in de stad; stg. het Kopland, Leger des Heils, Werkprojecten en op straat.
Voor pastorale contacten is de pastor bereikbaar via de Open Hof: 050 - 3 122 122.

Vieringen
Deze vinden wekelijks plaats in de kapel van de Open Hof. Iedere zondagavond om 18.45 uur. De vorm van deze vieringen is gericht op de doelgroep dak- en thuislozen. Een laagdrempelige vorm met mogelijkheden tot bezinning en gesprek. Maar ook vormen van gebed spelen in de viering een belangrijke rol.
Belangrijk is dat de kapel dé plaats is voor dak- en thuislozen. Het is hun kapel. Dat komt o.a. tot uiting in de gedachtenishoek. In een nis in de kapel worden de overledenen herdacht door middel van een glasplaat waarop de naam gegraveerd staat van de overledene en zijn of haar overlijdensdatum. In de jaarlijks terugkerende gedachtenisviering wordt bij iedere overledene op nieuw stil gestaan.