Site menu:
Inkomensbeheer

Sinds 1990 biedt de Open Hof inkomensbeheer.

Het is ooit begonnen als een kleinschalig vrijwilligersproject. Tegenwoordig is het uitgegroeid tot een professioneel aanbod van de Open Hof. De beroepskracht binnen de Open Hof, de sociaalcoördinator, verzorgt het inkomensbeheer.

Voor alle werkzaamheden wordt gerekend op gemiddeld 1 uur per week, per cliënt. Het merendeel van de cliënten ontvangt een uitkering van de Sociale Dienst of een andere uitkerende instantie. Ook zijn er cliënten die een betaalde baan hebben. Cliënten machtigen de uitkeringsinstantie/werkgever om het inkomen over te maken naar de Groningse Kredietbank (GKB). Vervolgens maakt de sociaalcoördinator met de cliënten afspraken over de besteding van het bedrag. Samen wordt gekeken naar de vaste lasten, eventuele andere uitgaven en schulden. Wat er dan overblijft is leefgeld. Dit bedrag wordt vervolgens gestort op een bankpasje waar de cliënten dagelijks, wekelijks of maandelijks een bedrag vanaf kunnen halen. Deze termijn is afhankelijk van de individueel gemaakte afspraken. De cliënt kan op dit bankpasje niet rood staan. Tijdens het wekelijkse spreekuur bekijkt de sociaalcoördinator hoe het een en ander verloopt en worden zonodig de afspraken bijgesteld. Een klein deel van de cliënten krijgt tijdens dit wekelijkse spreekuur hun weekgeld uitgekeerd. Een klein aantal cliënten maakt slechts een enkele keer per jaar gebruik van het spreekuur. Meestal op het moment waarop nieuwe tarieven van huur en energielasten moeten worden bijgesteld.