Site menu:

Welkom op de website van de Open Hof

Dagopvang voor dak- en thuislozen
in de binnenstad van Groningen.

Post- & bezoekadres:

Open Hof
Spilsluizen 5
9712 NR Groningen
alle contactgegevens »


Home

Open Hof pand

Openingstijden:


Maandag t/m vrijdagochtend: 10.00 - 12.00 uur
Zondag t/m vrijdagavond: 19.30 - 21.00 uur
Viering: Zondagavond om 18.45 uur

Actueel

Vacature bestuurslid/ penningmeester Open Hof: De Open Hof is op zoek naar een nieuw bestuurslid met de functie van penningmeester. Dat betekent dat dit lid zich bezighoudt met de financiƫle zaken, naast de overige bestuurlijke zaken. Het bestuur bestaat uit zes personen, en is verantwoordelijk voor de lopende bestuurlijke zaken. Het bestuur vergadert in principe eenmaal per maand. De ledenvergadering van de Open Hof, waarin een afgevaardigde zit namens de deelnemende kerken, is het hoogste orgaan van de organisatie. De ledenvergadering stelt jaarlijks de begroting en de jaarrekening vast en stelt eenmaal per drie jaar een nieuw beleidsplan vast.

We zoeken iemand met financieel inzicht, met name op langere termijn en beleidsmatig, en uiteraard met betrokkenheid bij het werk van de Open Hof. » Klik hier voor de volledige vacature en sollicitatieprocedure.

Gezocht: vrijwilligers voor de vieringen: De wekelijkse vieringen op zondagavond, van 18.45 tot 19.30 uur, in de kapel van de Open Hof, onder leiding van een pastor, zijn een niet meer weg te denken aanbod vanuit de Open Hof.
Voor deze vieringen is de Open Hof op zoek naar vrijwilligers.

Wij zoeken mensen die:
- 1 a 2 maal per maand deze viering kunnen begeleiden.
- Affiniteit hebben met de bezoekers van de Open Hof.
- Affiniteit hebben met liturgie.

Hun taak is:
- Voorafgaande aan de viering: brood smeren en koffie zetten.
- Tijdens de viering de voorganger ondersteunen, in overleg met de voorganger.
- Na de viering de kapel weer in nette staat achterlaten.

Heeft u hiervoor interesse of wilt u er meer over weten, dan kunt u contact opnemen met de pastor van de Open Hof: Annemarie van der Vegt. Via de e-mail: a.van.der.vegt@openhof.org of op maandag- of dinsdagochtend telefonisch: 050-3122122